Gem annonce
LJA-854472942024-04-22T00:00:00Teamleder til Internetpsykiatrien

Brænder du for at være med til at øge adgang til behandling af depression og angst? Har du lyst til at lære vores digitale behandlingsformat at kende, og har du mod på faglig ledelse af et psykologfagligt behandlingstilbud i rivende udvikling?

 

Internetpsykiatrien er kommet på Finansloven, og vi står derfor over for en spændende opgave med at udbygge vores behandlingstilbud, så langt flere borgere med let-til-moderat angst og depression kan modtage en tidlig indsats i eget hjem i langt større skala.

 

Vi søger derfor en teamleder, der vil være med til at sikre drift og udvikling af Internetpsykiatrien med høj faglighed og høj motivation og blive medspiller på udviklingen, der skal muliggøre vores overordnede ambition: Alle danskere skal have let adgang til mental sundhed og behandling.

 

Om jobbet

Som teamleder i Internetpsykiatrien får du ansvar for den daglige klinikledelse og skal stå i spidsen for at kvalitetssikre, udvikle, implementere og konsolidere faglige tiltag i Internetpsykiatrien. Ansvarsområdet omfatter udvikling og drift af digital behandling til patienter med let til moderat depression og angst, samt udvikling af digitale tilbud til mere komplekse målgrupper. Klinikken består af et stærkt team på 20 psykologer, som er sammensat af både erfarne og nyere psykologer. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor have stor mulighed for at præge rammer og opgaver i stillingen.

 

Opgaven omfatter:

 • Behandlingsledelse i Internetpsykiatrien - sikre høj kvalitet i screenings- og behandlingsfunktionerne, herunder kliniske konferencer og kompetenceudvikling

 • Faglig udvikling af behandlingspraksis i dialog med klinikchef; herunder løbende monitorering, kvalitetssikring og forbedring af patientoptag og arbejdsgange

 • Drive projekter og udvikling igennem den syddanske forbedringsmodel

 • Supervision, tilrettelæggelse og eksekvering af psykologernes kompetenceudvikling

 • Bidrage til udvikling, afprøvning og evidensbasering af nye teknologibaserede tilbud, der sigter på forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.

 

Om dig

Vi søger en teamleder, som kan sikre driften og understøtte den faglige udvikling blandt psykologerne. Vi forventer ikke forudgående kendskab til digital behandling, men stor interesse for formatet og de muligheder digital teknologi kan have i klinisk praksis. Dit professionelle virke som psykolog spænder over flere år, hvorfor du nu ønsker større ansvar, hvor du kan omsætte din kliniske erfaring mere bredt. Du har erfaring med at få rammer og faglig kvalitet til at mødes og få projekter og udviklingstiltag implementeret i daglig opgaveløsning.

 

Vores vigtigste forventninger til dig, at:

 • Du er autoriseret psykolog - gerne specialist i psykoterapi eller anden relevant retning eller specialpsykolog

 • Du er drevet af at skabe bedre behandling for borgere med psykiske lidelser og inddrage borgere og pårørende i udviklingen af behandlingstilbuddet

 • Sans for vigtigheden af standardiseret assessment og behandling, samt behov for struktur og systematik i drift og udvikling

 • Du har indgående erfaring med supervision af klinisk arbejde og kan sætte barren højt for psykologernes kliniske kompetenceudvikling

 • Du praktiserer tillidsbaseret og anerkendende ledelse og trives med at udvikle og involvere teamet i opgaveløsning

 • Holder af at skabe et læringsrum og indgå i lærende dialoger

 • Du kan medskabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel for teamet

 • Du kan skabe begejstring omkring behandlingstilbuddet og formidle det klart og levende til samarbejdspartnere og interessenter.

 

Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder en stilling med spændende opgaver og en afvekslende hverdag med gode udviklingsmuligheder og stor frihed til at forme dine arbejdsopgaver. Vi sørger naturligvis for grundig oplæring i Internetpsykiatriens arbejdsgange. Center for Digital Psykiatri er en tværfaglig arbejdsplads, hvor evnen til at samarbejde med andre faggrupper er afgørende for at lykkes. Vi prioriterer faglig udvikling, kollegial sparring og løbende idé- og projektudvikling. Vi arbejder aktivt med at styrke organisationens udvikling gennem feedback og en kultur, hvor den enkelte medarbejder oplever tillid, frihed og ansvar til at træffe beslutninger med blik for helheden. Du vil indgå i supervision fra ekstern supervisor og internt modtage støtte samt supervision målrettet din faglige rolle og udvikling.

 

Om os

Internetpsykiatrien har tilbudt internetbehandling til borgere over 18 år i Region Syddanmark siden 2015, og vi har siden 2021 været et gratis, landsdækkende tilbud, som er med til at sikre, at alle danskere får let og lige adgang til behandling. Internetpsykiatrien tilbyder internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression. Behandlingstilbuddet er gratis for borger og består en forsamtale på video med psykolog og efterfølgende 10-12 ugers forløb i et digitalt selvhjælpsprogram med skriftlig psykologstøtte. I 2023 har vi udvidet tilbuddet yderligere med et internetbaseret tilbud for unge med angst og deres forældre og et internetbaseret tilbud for patienter med tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder) i Region Syddanmark.

 

Center for Digital Psykiatri er frontløber på udvikling, implementering og forskning i digitale tilbud til mennesker med mistrivsel og psykiske lidelser. Ud over Internetpsykiatrien driver Center for Digital Psykiatri Mindhelper.dk, og vi understøtter afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmarks med at bruge digitale løsninger. Centeret står også bag en række forskningsprojekter, der bl.a. udvikler og evaluerer brugen af apps, Virtual Reality og sensorteknologi i psykiatrisk forebyggelse og behandling.

 

Vil du vide mere om jobbet?

Læs mere om Center for Digital Psykiatri på https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/ovrige-afdelinger/center-for-digital-psykiatri

Du er også meget velkommen til at kontakte ledende psykolog Ulla Damgaard-Sørensen på mail: uds@rsyd.dk  

 

Arbejdssted: Center for Digital Psykiatri, Heden 11, 5000 Odense C.

 

Ansættelse: Sker efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på fuld tid 37 timer og er til besættelse 1. juli 2024 eller snarest muligt.

 

Ansøgningsfrist: fredag den 31. maj 2024. Vi forventer at gennemføre samtaler torsdag den 11. juni 2024.

 

Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato.

 

Vi indhenter straffeattest som led i din ansættelse hos os.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Afdeling

Center for Digital Psykiatri

 

Stillingsbetegnelse

Psykolog

 

Arbejdstid

37

 

Arbejdssted

Odense

 

Kontakt

Ulla Damgaard-Sørensen

Ledende psykolog

 

Jobnummer

228827

 

Ansøgningsfrist

31-05-2024

 

Læs mere om arbejdspladsen

 

Din ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesbevis samt gerne dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato.

 

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse indhentes børne- og straffeattester i relevante stillinger. Som udgangspunkt indhentes en offentlig straffeattest ved alle patientrelaterede ansættelser og en privat straffeattest ved beskæftigelse med løn, regnskab, budget og økonomi. Børneattester indhentes, hvis arbejdet indebærer kontakt med børn under 15 år.  

 

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.9 mia. kr. Hvert år udskrives 12.000 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 400.000 ambulante besøg. Cirka 42.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Brænder du for at være med til at øge adgang til behandling af depression og angst? Har du lyst til at lære vores digitale behandlingsformat at kende, og har du mod på faglig ledelse af et psykologfagligt behandlingstilbud i rivende udvikling? Internetpsykiatrien er kommet på Finansloven, og vi står derfor over for en spændende opgave med at udbygge vores behandlingstilbud, så langt flere borgere med let-til-moderat angst og depression kan modtage en tidlig indsats i eget hjem i langt større skala. Vi søger derfor en teamleder, der vil være med til at sikre drift og udvikling af Internetpsykiatrien med høj faglighed og høj motivation og blive medspiller på udviklingen, der skal muliggøre vores overordnede ambition: Alle danskere skal have let adgang til mental sundhed og behandling. Om jobbet Som teamleder i Internetpsykiatrien får du ansvar for den daglige klinikledelse og skal stå i spidsen for at kvalitetssikre, udvikle, implementere og konsolidere faglige tiltag i Internetpsykiatrien. Ansvarsområdet omfatter udvikling og drift af digital behandling til patienter med let til moderat depression og angst, samt udvikling af digitale tilbud til mere komplekse målgrupper. Klinikken består af et stærkt team på 20 psykologer, som er sammensat af både erfarne og nyere psykologer. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor have stor mulighed for at præge rammer og opgaver i stillingen. Opgaven omfatter: Behandlingsledelse i Internetpsykiatrien - sikre høj kvalitet i screenings- og behandlingsfunktionerne, herunder kliniske konferencer og kompetenceudvikling Faglig udvikling af behandlingspraksis i dialog med klinikchef herunder løbende monitorering, kvalitetssikring og forbedring af patientoptag og arbejdsgange Drive projekter og udvikling igennem den syddanske forbedringsmodel Supervision, tilrettelæggelse og eksekvering af psykologernes kompetenceudvikling Bidrage til udvikling, afprøvning og evidensbasering af nye teknologibaserede tilbud, der sigter på forebyggelse og behandling af psykiske lidelser. Om dig Vi søger en teamleder, som kan sikre driften og understøtte den faglige udvikling blandt psykologerne. Vi forventer ikke forudgående kendskab til digital behandling, men stor interesse for formatet og de muligheder digital teknologi kan have i klinisk praksis. Dit professionelle virke som psykolog spænder over flere år, hvorfor du nu ønsker større ansvar, hvor du kan omsætte din kliniske erfaring mere bredt. Du har erfaring med at få rammer og faglig kvalitet til at mødes og få projekter og udviklingstiltag implementeret i daglig opgaveløsning. Vores vigtigste forventninger til dig, at: Du er autoriseret psykolog - gerne specialist i psykoterapi eller anden relevant retning eller specialpsykolog Du er drevet af at skabe bedre behandling for borgere med psykiske lidelser og inddrage borgere og pårørende i udviklingen af behandlingstilbuddet Sans for vigtigheden af standardiseret assessment og behandling, samt behov for struktur og systematik i drift og udvikling Du har indgående erfaring med supervision af klinisk arbejde og kan sætte barren højt for psykologernes kliniske kompetenceudvikling Du praktiserer tillidsbaseret og anerkendende ledelse og trives med at udvikle og involvere teamet i opgaveløsning Holder af at skabe et læringsrum og indgå i lærende dialoger Du kan medskabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel for teamet Du kan skabe begejstring omkring behandlingstilbuddet og formidle det klart og levende til samarbejdspartnere og interessenter. Hvad tilbyder vi Vi tilbyder en stilling med spændende opgaver og en afvekslende hverdag med gode udviklingsmuligheder og stor frihed til at forme dine arbejdsopgaver. Vi sørger naturligvis for grundig oplæring i Internetpsykiatriens arbejdsgange. Center for Digital Psykiatri er en tværfaglig arbejdsplads, hvor evnen til at samarbejde med andre faggrupper er afgørende for at lykkes. Vi prioriterer faglig udvikling, kollegial sparring og løbende idé- og projektudvikling. Vi arbejder aktivt med at styrke organisationens udvikling gennem feedback og en kultur, hvor den enkelte medarbejder oplever tillid, frihed og ansvar til at træffe beslutninger med blik for helheden. Du vil indgå i supervision fra ekstern supervisor og internt modtage støtte samt supervision målrettet din faglige rolle og udvikling. Om os Internetpsykiatrien har tilbudt internetbehandling til borgere over 18 år i Region Syddanmark siden 2015, og vi har siden 2021 været et gratis, landsdækkende tilbud, som er med til at sikre, at alle danskere får let og lige adgang til behandling. Internetpsykiatrien tilbyder internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression. Behandlingstilbuddet er gratis for borger og består en forsamtale på video med psykolog og efterfølgende 10-12 ugers forløb i et digitalt selvhjælpsprogram med skriftlig psykologstøtte. I 2023 har vi udvidet tilbuddet yderligere med et internetbaseret tilbud for unge med angst og deres forældre og et internetbaseret tilbud for patienter med tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder) i Region Syddanmark. Center for Digital Psykiatri er frontløber på udvikling, implementering og forskning i digitale tilbud til mennesker med mistrivsel og psykiske lidelser. Ud over Internetpsykiatrien driver Center for Digital Psykiatri Mindhelper.dk, og vi understøtter afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmarks med at bruge digitale løsninger. Centeret står også bag en række forskningsprojekter, der bl.a. udvikler og evaluerer brugen af apps, Virtual Reality og sensorteknologi i psykiatrisk forebyggelse og behandling. Vil du vide mere om jobbet? Læs mere om Center for Digital Psykiatri på https: psykiatrienisyddanmark.dk afdelinger ovrige-afdelinger center-for-digital-psykiatri Du er også meget velkommen til at kontakte ledende psykolog Ulla Damgaard-Sørensen på mail: uds@rsyd.dk Arbejdssted: Center for Digital Psykiatri, Heden 11, 5000 Odense C. Ansættelse: Sker efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på fuld tid 37 timer og er til besættelse 1. juli 2024 eller snarest muligt. Ansøgningsfrist: fredag den 31. maj 2024. Vi forventer at gennemføre samtaler torsdag den 11. juni 2024. Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt dokumentation for tidligere ansættelser erfaringsdato. Vi indhenter straffeattest som led i din ansættelse hos os. Vi glæder os til at høre fra dig! Afdeling Center for Digital Psykiatri Stillingsbetegnelse Psykolog Arbejdstid 37 Arbejdssted Odense Kontakt Ulla Damgaard-Sørensen Ledende psykolog Jobnummer 228827 Ansøgningsfrist 31-05-2024 Læs mere om arbejdspladsen Din ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesbevis samt gerne dokumentation for tidligere ansættelser erfaringsdato. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse indhentes børne- og straffeattester i relevante stillinger. Som udgangspunkt indhentes en offentlig straffeattest ved alle patientrelaterede ansættelser og en privat straffeattest ved beskæftigelse med løn, regnskab, budget og økonomi. Børneattester indhentes, hvis arbejdet indebærer kontakt med børn under 15 år. Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.9 mia. kr. Hvert år udskrives 12.000 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 400.000 ambulante besøg. Cirka 42.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.1010ADK_DG_PSYDKDanmark2024-05-31T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=21331&ProjectId=228827&MediaId=5EuropaDanmarkFyn & Sydfynske øerFynOdense4869352Region Syddanmark, Center for Digital Psykiatri10Heden 115000Odense CDKDanmarkDKDanmark4869352_logo_large.jpgwww.rsyd.dk4869352_logo_small.jpg0366283776
Heden 11
5000Odense CDKDanmarkDKDanmark
8FuldtidPsykologjob029-04-202426-05-202429-04-202426-05-202413-05-202431-05-2024199Behandling og sundhed206Konsulent og rådgivning6Ledelse72Supervision366283776
Heden 11
5000Odense CDKDanmark
da-DK

Teamleder til Internetpsykiatrien

Region Syddanmark, Center for Digital Psykiatri

Odense, Fyn

Indrykket
22-04-2024
Kontakt
Heden 11
5000 Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet
22-04-2024
Udløber
31-05-2024
Kviknummer
LJA-85447294
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Behandling og sundhed, Konsulent og rådgivning, Ledelse, Supervision

Brænder du for at være med til at øge adgang til behandling af depression og angst? Har du lyst til at lære vores digitale behandlingsformat at kende, og har du mod på faglig ledelse af et psykologfagligt behandlingstilbud i rivende udvikling?

 

Internetpsykiatrien er kommet på Finansloven, og vi står derfor over for en spændende opgave med at udbygge vores behandlingstilbud, så langt flere borgere med let-til-moderat angst og depression kan modtage en tidlig indsats i eget hjem i langt større skala.

 

Vi søger derfor en teamleder, der vil være med til at sikre drift og udvikling af Internetpsykiatrien med høj faglighed og høj motivation og blive medspiller på udviklingen, der skal muliggøre vores overordnede ambition: Alle danskere skal have let adgang til mental sundhed og behandling.

 

Om jobbet

Som teamleder i Internetpsykiatrien får du ansvar for den daglige klinikledelse og skal stå i spidsen for at kvalitetssikre, udvikle, implementere og konsolidere faglige tiltag i Internetpsykiatrien. Ansvarsområdet omfatter udvikling og drift af digital behandling til patienter med let til moderat depression og angst, samt udvikling af digitale tilbud til mere komplekse målgrupper. Klinikken består af et stærkt team på 20 psykologer, som er sammensat af både erfarne og nyere psykologer. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor have stor mulighed for at præge rammer og opgaver i stillingen.

 

Opgaven omfatter:

 • Behandlingsledelse i Internetpsykiatrien - sikre høj kvalitet i screenings- og behandlingsfunktionerne, herunder kliniske konferencer og kompetenceudvikling

 • Faglig udvikling af behandlingspraksis i dialog med klinikchef; herunder løbende monitorering, kvalitetssikring og forbedring af patientoptag og arbejdsgange

 • Drive projekter og udvikling igennem den syddanske forbedringsmodel

 • Supervision, tilrettelæggelse og eksekvering af psykologernes kompetenceudvikling

 • Bidrage til udvikling, afprøvning og evidensbasering af nye teknologibaserede tilbud, der sigter på forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.

 

Om dig

Vi søger en teamleder, som kan sikre driften og understøtte den faglige udvikling blandt psykologerne. Vi forventer ikke forudgående kendskab til digital behandling, men stor interesse for formatet og de muligheder digital teknologi kan have i klinisk praksis. Dit professionelle virke som psykolog spænder over flere år, hvorfor du nu ønsker større ansvar, hvor du kan omsætte din kliniske erfaring mere bredt. Du har erfaring med at få rammer og faglig kvalitet til at mødes og få projekter og udviklingstiltag implementeret i daglig opgaveløsning.

 

Vores vigtigste forventninger til dig, at:

 • Du er autoriseret psykolog - gerne specialist i psykoterapi eller anden relevant retning eller specialpsykolog

 • Du er drevet af at skabe bedre behandling for borgere med psykiske lidelser og inddrage borgere og pårørende i udviklingen af behandlingstilbuddet

 • Sans for vigtigheden af standardiseret assessment og behandling, samt behov for struktur og systematik i drift og udvikling

 • Du har indgående erfaring med supervision af klinisk arbejde og kan sætte barren højt for psykologernes kliniske kompetenceudvikling

 • Du praktiserer tillidsbaseret og anerkendende ledelse og trives med at udvikle og involvere teamet i opgaveløsning

 • Holder af at skabe et læringsrum og indgå i lærende dialoger

 • Du kan medskabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel for teamet

 • Du kan skabe begejstring omkring behandlingstilbuddet og formidle det klart og levende til samarbejdspartnere og interessenter.

 

Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder en stilling med spændende opgaver og en afvekslende hverdag med gode udviklingsmuligheder og stor frihed til at forme dine arbejdsopgaver. Vi sørger naturligvis for grundig oplæring i Internetpsykiatriens arbejdsgange. Center for Digital Psykiatri er en tværfaglig arbejdsplads, hvor evnen til at samarbejde med andre faggrupper er afgørende for at lykkes. Vi prioriterer faglig udvikling, kollegial sparring og løbende idé- og projektudvikling. Vi arbejder aktivt med at styrke organisationens udvikling gennem feedback og en kultur, hvor den enkelte medarbejder oplever tillid, frihed og ansvar til at træffe beslutninger med blik for helheden. Du vil indgå i supervision fra ekstern supervisor og internt modtage støtte samt supervision målrettet din faglige rolle og udvikling.

 

Om os

Internetpsykiatrien har tilbudt internetbehandling til borgere over 18 år i Region Syddanmark siden 2015, og vi har siden 2021 været et gratis, landsdækkende tilbud, som er med til at sikre, at alle danskere får let og lige adgang til behandling. Internetpsykiatrien tilbyder internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression. Behandlingstilbuddet er gratis for borger og består en forsamtale på video med psykolog og efterfølgende 10-12 ugers forløb i et digitalt selvhjælpsprogram med skriftlig psykologstøtte. I 2023 har vi udvidet tilbuddet yderligere med et internetbaseret tilbud for unge med angst og deres forældre og et internetbaseret tilbud for patienter med tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder) i Region Syddanmark.

 

Center for Digital Psykiatri er frontløber på udvikling, implementering og forskning i digitale tilbud til mennesker med mistrivsel og psykiske lidelser. Ud over Internetpsykiatrien driver Center for Digital Psykiatri Mindhelper.dk, og vi understøtter afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmarks med at bruge digitale løsninger. Centeret står også bag en række forskningsprojekter, der bl.a. udvikler og evaluerer brugen af apps, Virtual Reality og sensorteknologi i psykiatrisk forebyggelse og behandling.

 

Vil du vide mere om jobbet?

Læs mere om Center for Digital Psykiatri på https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/ovrige-afdelinger/center-for-digital-psykiatri

Du er også meget velkommen til at kontakte ledende psykolog Ulla Damgaard-Sørensen på mail: uds@rsyd.dk  

 

Arbejdssted: Center for Digital Psykiatri, Heden 11, 5000 Odense C.

 

Ansættelse: Sker efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på fuld tid 37 timer og er til besættelse 1. juli 2024 eller snarest muligt.

 

Ansøgningsfrist: fredag den 31. maj 2024. Vi forventer at gennemføre samtaler torsdag den 11. juni 2024.

 

Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato.

 

Vi indhenter straffeattest som led i din ansættelse hos os.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Afdeling

Center for Digital Psykiatri

 

Stillingsbetegnelse

Psykolog

 

Arbejdstid

37

 

Arbejdssted

Odense

 

Kontakt

Ulla Damgaard-Sørensen

Ledende psykolog

 

Jobnummer

228827

 

Ansøgningsfrist

31-05-2024

 

Læs mere om arbejdspladsen

 

Din ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesbevis samt gerne dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato.

 

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse indhentes børne- og straffeattester i relevante stillinger. Som udgangspunkt indhentes en offentlig straffeattest ved alle patientrelaterede ansættelser og en privat straffeattest ved beskæftigelse med løn, regnskab, budget og økonomi. Børneattester indhentes, hvis arbejdet indebærer kontakt med børn under 15 år.  

 

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.9 mia. kr. Hvert år udskrives 12.000 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 400.000 ambulante besøg. Cirka 42.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på psykologjob.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Lignende job

Den kommunale Tandpleje Middelfart

Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Del dette job

Kontaktperson
Adresse
Heden 11
5000 Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet
22-04-2024
Udløber
31-05-2024
Kviknummer
LJA-85447294
Jobtype
Fuldtid
Fag
Behandling og sundhed, Konsulent og rådgivning, Ledelse, Supervision
Beliggenhed
Gem annonce