I dag er der 
22
22
 ledige job på Psykologjob.dk
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Røde Kors

Røde Kors

|
Nordsjælland
|
Indrykket 01-09-2021

Klinisk børne- og ungepsykolog til Psykologenheden

Til Psykologenheden i Røde Kors asylafdeling søger vi en klinisk børne- og ungepsykolog til psykologiske undersøgelser, screening af børn, behandling og undervisning.

Røde Kors er operatør for fem asylcentre tre på Sjælland og to i Jylland. Vi varetager den fysiske indkvartering og tilbyder en række ydelser til beboerne bl.a. sundheds- og psykologydelser, socialfaglige og pædagogiske tilbud samt undervisning og aktiviteter til både børne og voksne. Derudover har vi en række opgaver på udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård, hvor Kriminalforsorgen er operatør bl.a. sundheds- og psykologydelser til beboerne.

Vi arbejder under Røde Kors bevægelsens syv principper med et formål om, at asylansøgere har en tryg, meningsfuld og værdig hverdag med fokus på fremtiden.

Psykologenheden består af en psykologfaglig leder, 11 fastansatte psykologer og en kontorfuldmægtig, fordelt på tre adresser. Psykologenheden løser en række opgaver rettet mod børn, unge, familier og voksne asylansøgere samt ansatte i Røde Kors asylafdeling. I psykologgruppen er alle autoriserede og de fleste har specialistgodkendelser inden for klinisk børnepsykologi, psykoterapi og psykotraumatologi.

Psykologenheden varetager screenings-, undersøgelses- og behandlingsopgaver i relation til børn, unge og voksne, der lever med alvorlige følger efter krig og forfølgelse, tab, brudte relationer og med ventetidsbelastninger. I klientgruppen af børn og unge ses ofte psykiske symptomer i form af forskellige grader af traumatisering samt følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi bruger tolk, når dette er nødvendigt.

Undersøgelse af børn og unge sker på baggrund af mistrivsel, bekymrende adfærd og/eller udviklingsforsinkelser, derudover udfordringer i form af sociale, relationelle, følelsesmæssige vanskeligheder og belastningsreaktioner, herunder angst og andre reaktioner på traumatiske hændelser.

Den typiske børne- og unge behandling er individuel, men altid med inddragelse af forældre. Henvisningsårsager vil oftest være som beskrevet ovenfor. Behandlingsforløbene er erfaringsmæssigt længerevarende og giver mulighed for at arbejde legeterapeutisk, individuelt og med forældrerådgivning. Alle enhedens psykologer er aktuelt i gang med en EMDR-uddannelse. Parallelt arbejdes der også inden for andre referencerammer.

Psykologenheden varetager udover undersøgelse og behandling også psykologiske screeningsopgaver af børn ift. deres generelle trivsel. Psykologerne deltager i tværfaglige samarbejdsmøder og indgår i forskellige projekter, f.eks. mentaliseringsbaserede familiegruppeforløb. Psykologerne udfører undervisningsopgaver, såvel internt som eksternt.

Vi søger en psykolog, der er teoretisk og klinisk velfunderet i undersøgelse og behandling rettet mod børn, unge og familier, og som derudover besidder særlig viden om krise- og traumereaktioner hos børn og unge - en proaktiv psykolog med lyst til at deltage i opkvalificering af undersøgelses- og interventionsområdet, og som trives med at arbejde selvstændigt i mange sammenhænge.

Du kan læse om os og vores opgaver her.

Arbejdsopgaver:

Som vores kommende børne- og ungepsykolog skal du varetage psykologiske undersøgelser og screening af børn samt psykologisk behandling af børn og unge og deres familier.

Derudover skal du:

 • Bidrage fagligt til kontinuerlig udvikling af Psykologenheden opgaver, herunder vores undersøgelsesarbejde og behandlingstilbud

 • Deltage i tværfagligt samarbejde, med særlig funktion ift. vores modtagecenter for uledsagede børn.

 • Yde rådgivning til børnehave, skole og klub

 • Varetage intern og ekstern undervisning og formidling.

 

Kvalifikationer:                                                                                                                                                            

 • Cand.psych. med autorisation

 • Specialistgodkendt eller godt på vej i psykoterapi eller børnepsykologi

 • Viden om krise- og traumereaktioner hos børn og unge med flygtningebaggrund

 • Børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring er en fordel

 • Kan arbejde selvstændigt

 • Kan indgå konstruktivt i tværfagligt samarbejde og samtidig være i stand til at fastholde de psykologfaglige perspektiver i samarbejdet med andre faggrupper

 • Er i stand til at navigere inden for et til tider dilemmafyldt arbejdsområde

 • Besidder gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt

 • Kan agere i organisatoriske sammenhænge præget af forskellige politiske interesser og stor omskiftelighed

 

Vi tilbyder:

 • En spændende og anderledes arbejdsplads

 • En arbejdsplads med fleksibilitet ift. arbejdsplanlægning inden for givne rammer

 • En gruppe af engagerede kollegaer med udviklingsfokus for øje

 • Supervision og faglig opkvalificering

 • Flextid og mulighed for hjemmearbejde ved skriftlige opgaver.

 

Praktiske oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende AC-overenskomst (Staten)

Arbejdstid: 37 timer ugentligt

Kørekort: Er en forudsætning, da der må forventes nogen tjenestekørsel

Tiltrædelse: Snarest muligt, dog senest 1.11.2021

Tjenestested: Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Børneattest: Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse bliver indhentet børneattest

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Udviklingschef Kasper Koch på 2276 2525 eller psykolog Sólveig Gunnarsdóttir på T: 2325 9289

Ansøgningsfrist: 20.9.21

Stillingen kan kun søges via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på linket Søg jobbet. Ved tekniske udfordringer kontakt support@hr-manager.dk

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt af to runder i Center Sandholm i Allerød i uge 38 og 39.

Røde Kors asylafdeling ønsker at fremme ligestilling, hvorfor alle interesserede opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, religion og etnisk tilhørsforhold.

Røde Kors er en privat organisation, der arbejder på grundlag af de humanitære principper: Medmenneskelighed, Upartiskhed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivillig tjeneste, Enhed og Almengyldighed.


Kontakt

Røde Kors

Sandholmgårdsvej 40
3460
Birkerød
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
01-09-2021
Udløber:
20-09-2021
Kviknummer:
LJA-82597096
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed