I dag er der 
24
24
 ledige job på Psykologjob.dk
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 17-12-2021

Faglig leder til Hybelinstitutionen

Hybelinstitutionen søger en stærk faglig profil med evnen til at skabe følgeskab på tværs af en stor organisation og sikre den fortsatte implementering og udvikling af institutionens faglige grundlag.

 

Tilbuddet

Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen er en del af Center for Brobyggende, Rådgivende og Fleksible Indsatser i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Tilbuddet er organiseret i fire lokalenheder, en projektenhed (CTI) samt ledelse og tværgående funktioner.

 

Tilbuddet rummer cirka 100 pladser til anbringelse af udsatte unge i alderen 15-23. Vores opgave er at støtte de unges mestring og overgang til voksenlivet, så de bliver bedst muligt i stand til at klare tilværelsen på egen hånd.

 

Vi har gennem de sidste 3 år arbejdet på en omfattende kompetenceudvikling af både ledere og pædagogisk personale og står nu på et fagligt grundlag bestående af udviklingspsykologisk/tilknytningsteoretisk viden og empowerment som grundlæggende værdi i arbejdet. Næste skridt for os er at implementere et større traumefokus i vores indsatser gennem et analyseværktøj udarbejdet centralt fra.

 

Hybelinstitutionen er bydækkende og har mange forskellige boformer, herunder opgangs- og bofællesskaber samt selvstændige boliger, og er i stand til at sammensætte individuelt tilpassede indsatser, hvor valget af boform indgår som en del af den samlede indsats.

 

Vi gør os stor umage med at se de unges adfærd som meningsfuld og de udfordringer, de står i, som udtryk for tillærte forsvarsstrategier. Vi forstår vores opgave blandt andet ud fra forestillingen om, at vi skal medvirke til at de unge får nye, positive samspilserfaringer med afstemte voksne.

 

Om stillingen

I forbindelse med en større reorganisering af tilbuddet har vi sammensat et centralt team af tværgående medarbejdere med forskellige faglige profiler: socialrådgivere, visitator, sundhedsteam bestående af psykiater, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent samt netværksmedarbejder.

 

Du skal lede dette team og dermed være med til at samle institutionen gennem tværgående initiativer, blandt andet ift. dokumentation, implementering af nyt analyseværktøj og en faglig stærk visitation. For at kunne være direkte leder for dine nærmeste medarbejdere vil du i ledelseshierarkiet få status som afdelingsleder.

 

Derudover vil du som faglig leder have ansvar for at styrke og udvikle den faglige ledelse af afdelingsledere og tværgående team og i institutionen som helhed. I samarbejde med den øvrige ledelse vil du tage ansvar for at sikre implementering af sociale strategier og omstillinger samt sikre den tilstrækkelige gennemsigtighed og faglige kvalitet i Hybelinstitutionens forskellige indsatser og niveauerne heri.

 

For at få succes i stillingen skal du have overblikket over den samlede institution, herunder et skærpet fokus på det løbende behov for kompetenceudvikling samt rekruttering, og kontinuerligt sammen med den øvrige ledelse tilrettelægge undervisning og kurser med henblik på fortsat udvikling af fælles fagligt sprog og kompetenceniveau.

 

Profil

Vi forestiller os, at du enten er psykolog eller pædagog med relevant psykologisk eller psykoterapeutisk overbygning. Du har solid erfaring fra arbejdet med udsatte unge, herunder unge med psykiatriske og misbrugsproblematikker, og er dygtig til at formidle din viden, både gennem din ledelse og i undervisningssammenhænge.

 

Vigtigst af alt er dog, at du formår at skabe følgeskab gennem en anerkendende og motiverende ledelse, og at du fleksibelt formår at omstille dit fokus fra organisatorisk og strategisk ledelse til praksisnær og guidende ledelse.

 

Du har indgående forståelse for udviklingspsykologi og tilknytningsteori og kan understøtte brobygningen fra analyse af de unges udviklede beskyttelsesstrategier til en empowerment-båret praksis, der holder fokus på opgaven med at sikre de unges mestring af selvstændigt liv.

 

Du er nysgerrig af natur og optaget af at skabe sammenhæng mellem den faglige praksis i Hybelinstitutionen og de overordnede strategier i Socialforvaltningen som helhed. Det forudsætter at du relationelt formår at skabe netværk både udad og indadtil i organisationen.

 

Du formår hele tiden at forholde dig til din egen positionering ift. den aktuelle kontekst og kan skifte mellem den direkte ledelse og faglig ledelse gennem andre.

 

Vi tilbyder

  • En spændende stilling med mulighed for kreativt at udfolde din faglighed på flere niveauer

  • Et lederfællesskab bestående af 5 afdelingsledere, dig og institutionsleder

  • Engagerede, dygtige medarbejdere

  • Supervision

 

Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibelt at planlægge din arbejdstid.

 

Din daglige arbejdsplads vil være på Rådmandsgade 43, 2200 København N.

 

Mere information

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte institutionsleder Ole Therkildsen på 2464 6461. Der er sat tid af til at tale med kandidater tirsdag den 11. januar 2022 mellem kl. 13 og kl. 15.

 

Søg via linket senest fredag den 14. januar 2022

 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18. januar og den 21. januar. Der vil blive afholdt 2 samtalerunder med en personlighedstest mellem samtalerne.

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Rådmandsgade 43
2200
København N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
17-12-2021
Udløber:
14-01-2022
Kviknummer:
LJA-83111691
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed,
Ledelse
Beliggenhed