I dag er der 
27
27
 ledige job på Psykologjob.dk
Gem annonce
Næstved Kommune

Næstved Kommune

|
Sydsjælland inkl. Møn
|
Indrykket 05-01-2022

Børnehus Sjælland søger psykologer

Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her

 

Vi søger psykologer til udredning, krisehåndtering og behandling af børn og unge fra hele Region Sjælland pr. 1.3.2022 eller snarest derefter

 

Hvem er vi:

Børnehus Sjælland er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft i oktober 2013.

Børnehus Sjælland er organisatorisk forankret i Center for Børn og unge i Næstved kommune.

 

Det er Børnehus Sjællands opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom.

 

Formålet med indsatsen er at udrede børn med forskelligartede konsekvenser af overgreb, som led i den kommunale børnefaglige 50 undersøgelse. Gennem udredningen bidrages til at skabe en bedre forståelse af disse børn og unge for derigennem at pege professionelle voksne omkring barnet i retninger, der kan afhjælpe følgerne af overgrebene og sikre barnets videre udvikling.

 

Kollegaerne er passionerede og engagerede, samt kommer fra forskellige faggrupper, som du løfter opgaven sammen med i et tværfagligt samarbejde.

 

En organisation i stor udvikling:

Som noget nyt i Børnehus Sjælland, vil der være mulighed for at gennemføre såvel kortere som længerevarende behandlingsforløb til børn og unge der har været i udredning hos os.

 

Pr. 1. januar 2022 overtager De Danske Børnehuse Januscenterets opgaver ift. udredning og behandling af børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd, og vi vil udover at tilbyde udredning og behandling til børnene samt supervision og konsulentbistand til de professionelle omkring barnet.

Psykologen har tillige mulighed for varetagelse af disse sager, efter grundig oplæring og supervision heri, såfremt dette har interesse.

 

Som psykolog i Børnehus Sjælland får du mulighed for:

 

 • Tæt tværfagligt samarbejde i alle sager

 • At gennemføre kortere kriseinterventionsforløb med børn og unge

 • Gennem samtaler at afdække og vurdere barnets aktuelle psykiske tilstand, med fokus på evt. krise- og traumebelastning

 • Udfærdige afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere

 • At yde rådgivning, vejledning og faglig sparring til de øvrige sektorer, der er involveret i udredningen af de evt. overgreb mod barnet, det være sig kommune, politi og/eller sundhedsvæsen

 • Mulighed for varetagelse af behandlingsforløb

 • Mulighed for at arbejde med børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

 • Løbende at deltage i tværsektorielle møder

 • Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed indenfor overgreb

 • Selv at tilrettelægge dine arbejdsopgaver

 • Hjemmearbejdsdage

 

Vores ønsker til vores kommende kollegaer:

 

 • Du er uddannet psykolog

 • Du har viden om og praksiserfaring fra området med udsatte børn og familier

 • Du har mod på at arbejde med krisehåndtering og rådgivning

 • Du kan rumme børn og familier som har det meget svært og kan kommunikere med mange slags mennesker

 • Du har erfaring med udredning af børn / unge, herunder testerfaring

 • Du kan lide at være del af et team med en uformel omgangstone, der både er seriøs, med et højt fagligt engagement, men også tillader humor

 • Du kan arbejde selvstændigt og i et højt tempo i en afvekslende hverdag

 • Du har lyst til at være en del af en organisation i løbende udvikling

 

Vi kan tilbyde:

Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt på en arbejdsplads, som løbende er i udvikling. I Børnehus Sjælland tilbyder vi regelmæssig intern og ekstern supervision, både individuelt og i gruppe, for at opretholde et højt fagligt niveau og samtidig sikre psykisk trivsel.

Vi deltager i relevante kurser, efteruddannelser og konferencer samt bidrager til den nationale udvikling af metoder og kvalitetsstandarder for de 5 Børnehuse i Danmark. Vi deltager i relevant forskning på området i Danmark såvel som i Norden. I Børnehus Sjælland klæder vi vores medarbejdere fagligt godt på til at kunne varetage en specialiseret indsats overfor overgrebsudsatte børn og unge, og du kan forvente grundig oplæring og indføring i arbejdsopgaverne.

Vi tilbyder herudover en arbejdsplads med søde, kompetente, engagerede og humoristiske kollegaer.

 

Læs mere om Børnehus Sjælland her: http://www.boernehus-sjaelland.dk

 

Børnehus Sjælland er også:

En arbejdsplads som har en høj grad af kollegial omsorg og sammenhold. Det viser sig f.eks. ved, at vi lægger vægt på at mødes hver dag til frokost - vi har adgang til en god kantine tæt på. Herudover mødes vi til torsdags-kage og lækker kaffe, og i det hele taget værner vi om, at kunne grine og have det hyggeligt sammen som kolleger. Vi ved, at det er vigtigt at passe på os selv og hinanden, for at kunne være parate til at møde mennesker i svære livsomstændigheder, som kendetegner vores målgruppe.

 

Børnehus Sjælland er organisatorisk forankret i Næstved kommune og servicerer de 17 kommuner i Region Sjælland med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen.

På nuværende tidspunkt er vi 9 psykologer, 7 socialrådgivere, 1 administrativ medarbejder, 1 receptionist, 1 afdelingsleder samt 1 børnehusleder.

 

Job- og personprofil for Børnehus Sjælland kan ses her: Jobprofil og Personprofil.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Dansk Psykolog Forening. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer og til besættelse pr. 1.3.2022 eller snarest derefter. Særlige ønsker for evt. nedsat tid og/eller senere opstart, kan efter konkret vurdering og individuel aftale, muligvis imødekommes.

 

Vil du vide mere:

Yderligere information får du hos afdelingsleder Trine Berger Pedersen på telefon 2374 4895 eller hos psykolog/TR Katrin Samimi på telefon 2158 9136.  

 

 

Ansøgningsfrist:

Onsdag d.19. januar 2022

 

Ansættelsessamtaler afholdes:

Fredag d. 21. januar 2022 og evt. 2. runde mandag d.24.januar 2022.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

 

 

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk via www.naestved.dk/job. Her kan du også se, hvor du kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du har behov for det.

 

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV i begrænset omfang.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Næstved Kommune

Børnehus Sjælland
4700
Næstved
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
05-01-2022
Udløber:
19-01-2022
Kviknummer:
LJA-83180247
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Næstved kommunale Tandpleje
Sydsjælland inkl. Møn
Frist:
19-01-2022