Om Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening er den faglige organisation for alle psykologer i Danmark. Foreningens 10.000 medlemmer arbejder både i det private, liberale (med egen praksis) og i det offentlige Danmark. Psykologer arbejder med udvikling, behandling, trivsel, terapi, ledelse, projektledelse, kommunikation og markedsføring og i alle brancher og virksomhedstyper.

Hvad kan psykologer?
Psykologers virke begrænser sig ikke til terapeutiske samtaler og behandling af mennesker i krise. Den retter sig også mod job, der kræver et indgående kendskab til fx adfærd, arbejdsformer, kommunikation, medarbejderudvikling og forbrugsmønstre. Derfor ser vi også psykologer bruge deres kompetencer inden for alt fra undervisning, HR, teambuilding og markedsundersøgelse til udvikling af koncepter, produkter, reklamer og events.

Hvilke opgaver kan psykologer varetage i virksomheder og organisationer:
• Gør det, I er bedst til.
Psykologer identificerer styrker hos den enkelte medarbejder og i organisationen.

• Følg med og fasthold de dygtige medarbejdere
Psykologer faciliterer udvikling af medarbejderes eller den samlede organisations styrker.

• Ansæt de dygtigste medarbejdere
Psykologer hjælper med at udvælge den rette mand til jobbet.

• Skift kurs og se nye muligheder
Psykologer får medarbejdere til at se på strukturer og opgaver med nye øjne – og at se alternative muligheder.

• Hav effektive, glade og loyale medarbejdere
Psykologer kan hjælpe med at optimere arbejdsmiljø og trivsel.

• Lad ikke de dårlige tendenser udvikle sig
Psykologer ved, hvordan man håndterer konflikter og stærke menneskelige reaktioner.

• Kend jeres kunder
Psykologer kan bidrage med nyttig viden om bestemte kundetyper og grupper af forbrugere.

• Kom fra ord til handling
Psykologer kan omsætte kompleks viden til et handlingsorienteret sprog.

• I synes, ideen holder – men hvad synes kunderne?
Psykologer kan teste et koncept eller et produkt i forhold til den tiltænke målgruppe.

Dansk Psykolog Forening vil have tilfredse medlemmer
Dansk Psykolog Forening oplever en vækst i medlemstallet, og vi har sat medlemmet i centrum for alt, hvad vi gør, og inddrager dem løbende i udviklingen af foreningen og i udviklingen af vores politiske mærkesager.

Medlemmerne vælger den øverste ledelse, som er formand og bestyrelse – på en generalforsamling, der afholdes hvert andet år. Bestyrelsen arbejder effektivt og målrettet med den overordnede udvikling og strategi – i samarbejde med mange af foreningens medlemmer, der er aktive i kredse, sektioner og selskaber.

Vil du vide mere om Dansk Psykolog Forening?
Læs meget mere om medlemsfordele og -tilbud, herunder rådgivning, netværk og karriere, kurser og arrangementer på www.dp.dk.