I dag er der 
21
21
 ledige job på Psykologjob.dk
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Egedal Kommune - PPR

Egedal Kommune - PPR

|
Nordsjælland
|
Indrykket 21-07-2021

Psykolog med erfaring og interesse for autisme- og specialområdet

I PPR i Egedal kommune søger vi en ny kollega pr. 1. oktober 2021, der ønsker at bringe sine faglige og relationelle kompetencer i spil på specialområdet for unge med autisme. Der er tale om en opnormering, da vi i PPR ønsker at styrke den psykologfaglige bistand/indsats på vores Kompetencecenter Smørum, som omfatter et specialpædagogisk gruppetilbud for børn og unge med autisme.

Om stillingen

Den aktuelle psykologstilling er en fastansættelse på 37 timer, og ud over ungemiljøet i Kompetencecenter Smørum vil du samtidig blive tilknyttet et par daginstitutioner inden for almenområdet. I varetagelsen af psykologopgaven i Kompetencecentret indgår der jævnlig supervision af medarbejderteams, årlige re-visitationer, netværksmøder og sparring med afdelingsleder samt tværgående samarbejde.

Du vil i stillingen blive en del af en engageret psykologfaggruppe på 13 psykologer, der er kendetegnet ved at værne om det gode samarbejde, den faglige udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Vi har en spændende og alsidig hverdag, hvor vi vægter det tværprofessionelle samarbejde og konkrete indsatser ude på skolerne og i dagtilbuddene. Vi ser værdien af det konsulterende arbejde, hvor vi rykker tættere på den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis med henblik på at styrke deltagelsesmuligheder og udviklende fællesskaber for børn og grupper af børn i udsatte positioner.

I arbejdet inddrager vi forældre, fagpersonale og tværfaglige samarbejdspartnere og tilbyder løbende rådgivning, vejledning og supervisionsforløb samt sparring til ledelserne.

Ud over det konsulterende arbejde, har vi også undersøgelsesopgaver, henvisninger til udredning samt udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger med henblik på at belyse udviklingsbehov og konkrete indsatser omkring et barn. Undersøgelserne tager ofte afsæt i observationer, afklarende samtaler, testning og interventioner i praksis.   

Om dig

Vi ser gerne, at du som vores nye kollega:

 • Er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych gerne med autorisation.

 • Har erfaring med PPR-opgaver og/eller det specialpædagogiske område. 

 • Har erfaring med rådgivning, vejledning og supervision af fagpersoner omkring børn og unge.

 • Har erfaring med, og gerne interesse for, det udviklingspsykologiske felt, narrative tilgange, den neuroaffektive tænkning og/eller mentaliseringsbaseret tilgang, Low arousal, Co-teaching, ICDP eller LØFT. 

 • Ser værdien af at skabe deltagelsesmuligheder og inkluderende læringsmiljøer for børn og unge og kan understøtte relationskompetencer hos lærere og pædagoger og deres forståelse af børns handlinger, intentioner og behov. 

 • Har gode relationelle kompetencer, som naturligt kommer til udtryk i samspillet med børn, unge forældre, fagprofessionelle og kollegaer og evner at samarbejde på tværs af faggrupper og forvaltninger. 

 • Er åben og imødekommende med et ressourcefokuseret menneskesyn.

 • Kan se dig selv bidrage til et arbejdsfællesskab, hvor faglig udvikling, dialog og samarbejde vægtes højt samt indgå i den kontinuerlige udvikling af indsatserne i PPR.

 • Formår at arbejde selvstændigt, systematisk og metodisk i opgaveløsningen samt facilitere frugtbare møderum, hvor du er retningsgivende i udviklingsprocesser for børn og børnegrupper i Kompetencecentret samt de almene dagtilbud.

 • Kan indgå i respekt- og tillidsfulde relationer, hvor du samtidig kan udfordre synspunkter og skabe refleksionsrum sammen med ledelser og medarbejder om pædagogisk og undervisningsmæssig praksis med inddragelse af aktuel viden og forskning.

 

Om afdelingen

PPR er organisatorisk placeret i Center for Skole og Dagtilbud (CSD) der driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids- og specialtilbud i et samarbejde om den fælles kerneopgave, nemlig at understøtte alle børn og unges udvikling, trivsel og læring.

I PPR arbejder vi ud fra et systemisk og ressourceorienteret børnesyn på hele 0-18 års området, og vi tror på, at en tidlig helhedsorienteret indsats hjælper vores børn og unge bedst muligt. Vi er 13 psykologer, der løser en bred vifte af opgaver i dagtilbud, skoler og kommunens forskellige specialtilbud, der er beliggende på de lokale folkeskoler. Ud over psykologerne består PPR af 7 logopæder, 3 skolekonsulenter, 1 pædagogisk konsulent, sproggruppepædagoger samt PPR-leder.

Vi tilbyder:

 • En organisation/PPR og psykologgruppe med et højt fagligt niveau, hvor vi både er samskabende om meningsfulde løsninger men også løser opgaverne selvstændigt.

 • Spændende og afvekslende hverdag og opgaver med gode muligheder for at præge og vise retning i indsatser tæt på praksis.

 • Mentorordning ved opstart og det første år.

 • Intern supervision samt ekstern supervision, hvis du endnu ikke er autoriseret.

 • Relevante kurser og efteruddannelse.

 

Interesseret?

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen og PPR-arbejdet hos os, er du velkommen til at kontakte leder af PPR Maria Mittag på tlf. 7259 8012 eller psykolog og tillidsrepræsentant Katrine Schrøder på tlf. 7259 6546. Spørgsmål om ansøgnings- og ansættelsesprocedure bedes rettet til Peter Gersholm Jensen på tlf. 7259 9337 eller e-mail: peter.gersholm.jensen@egekom.dk 

Ansøgningsfristen er d. 12. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes at ligge d. 18. august 2021. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Når du ansøger, bedes du vedhæfte uddannelsesbevis, CV, dokumentation for tidligere arbejde og andre relevante oplysninger. Der indhentes først referencer, når du tilbydes stillingen. 

Egedal Kommune

Egedal er en kommune, hvor hverdag og fællesskab er i bevægelse. Her kan man leve og bo midt i grøn natur i et af vores 17 aktive lokalsamfund. Egedal Kommune er en del af Greater Copenhagen, som skaber vækst og udvikling i hovedstadsområdet.

Læs mere om os på EgedalKommune.dk


Kontakt

Egedal Kommune - PPR

Dronning Dagmars Vej 200
3650
Ølstykke
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
21-07-2021
Udløber:
12-08-2021
Kviknummer:
LJA-82419783
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed