I dag er der 
24
24
 ledige job på Psykologjob.dk
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Rødovre Kommune - PPR

Rødovre Kommune - PPR

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 14-05-2020

PPR psykolog til PUC Rødovre

Om jobbet

 

Psykologgruppen på Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) søger ny kollega

 

Du kommer til en start til at indgå som en del af vores småbørnsteam, som består af en fysioterapeut, en ergoterapeut, to psykologer og to tale-hørekonsulenter. Herudover bliver du del af den samlede psykologgruppe med ti psykologer og en pædagogisk-psykologisk konsulent. Vi mødes flere gange ugentligt, udvikler vores praksis, deler viden, reflekterer og sparer med hinanden, både i de daglige opgaver, på vores faste makkermøder og på vores ugentlige teammøder.

 

Opgaverne i stillingen knytter sig bredt til børn og unge i Rødovre kommunes skoler og dagtilbud. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde omkring understøttelse af børnene og de unges læring, trivsel og udvikling. Der vil desuden være opgaver af mere undersøgende og udredende karakter knyttet til stillingen.

 

Du får base på PUC med en udgående funktion, hvorfra du både selvstændigt og sammen med dine kolleger løser opgaverne i tæt samarbejde med ledelser og medarbejdere i kommunens skoler og dagtilbud.

 

Stillingen er på 32 t/u. Arbejdstiden er fordelt på 41 uger hen over kalenderåret, så den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid svarer til 35,5 t/u. Der vil på sigt være mulighed for at gå op i tid (37 t/u).

 

Din profil

Du er uddannet psykolog, og er lige som os optaget af at bidrage til at udvikle og understøtte børns leg, læring, trivsel og udvikling gennem deltagelse i udviklende børnefælleskaber. F.eks. med inddragelse af aktionslæring, theraplay, psykologfaglig rådgivning og sparring og gruppesupervision som metode.

 

Du har erfaring med:

  • tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge i udsatte positioner, og faglig viden om læring, trivsel og udvikling inden for de kognitive, sociale og følelsesmæssige områder.

  • at formidle pædagogisk-psykologiske perspektiver og opmærksomheder, på måder der skaber relevans hos børnene/de unge, deres forældre og hos dine samarbejdspartnere i øvrigt.

  • konsultativt arbejde og med ledelse og facilitering af møder, og du formår at veksle mellem at inspirere til refleksion og indtage en ekspertrolle, hvor det er påkrævet.

 

Det er desuden væsentligt for at kunne lykkes i jobbet:

  • at du trives med dagligt at indgå i, (re)etablere og vedligeholde mange og skiftende samarbejdsrelationer

  • at du har blik for selvstændigt at organisere og prioritere i dine arbejdsopgaver

  • at du foretrækker at indgå i dine samarbejdsrelationer som en ligeværdig teamspiller

  • at du ser værdien i at være nysgerrig, lytte til og reflektere over egen såvel som andres faglige praksis.

 

Derfor skal du vælge os

PUC er en inspirerende arbejdsplads med et dynamisk og innovativt samarbejdsmiljø og en kultur præget af åbenhed og nysgerrighed. I det daglige beriger og inspirerer vi hinanden både tværfagligt og monofagligt. Vores omgangstone er præget af gensidig respekt og seriøsitet, med plads til humor og socialt fællesskab. Vi er stolte over at have fokus på udvikling af tværprofessionelle praksisfælleskaber, og vi stræber altid efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning.

 

Lige nu samarbejder vi tæt med Skoleafdelingen om implementering af Læringsfællesskaber for alle og med Dagtilbudsafdelingen om implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan, hvilket for os bl.a. handler om at justere i det fælleskommunale børnesyn, styrke chanceligheden for kommunens børn og unge og etablere og understøtte udviklende lege- og læringsfællesskaber i tæt samarbejde med forældre, skole- og dagtilbudsledelser, pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner omkring kommunens børn og unge.

 

Aktuelt udvikler vi bl.a. tværprofessionelle theraplay-inspirerede, forløb i samarbejde med dagtilbuddene, ligesom den samlede psykologgruppe er undervejs i et treårigt forløb på specialistuddannelsen, hvor vi blandt andet arbejder med konkrete aktionslæringsforløb på kommunens skoler og dagtilbud.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes under gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om PUC og om Rødovre kommune på rk-puc.aula.dk og www.rk.dk

 

Du er også velkommen til at kontakte os pr. telefon.

Psykologfaglig leder Martin Louv 30 76 77 34

PPR psykolog Lene Larsen 30 76 77 27

 

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 911, 2610 Rødovre.

 

Ansøgning

I din ansøgning beder vi dig lægge vægt på, hvad der motiverer dig i forhold til de beskrevne opgaver og til at søge stillingen, samt beskrive konkrete kompetencer og erfaringer der medvirker til, at du vil kunne varetage opgaverne.

 

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 7. juni 2020. Klik på knappen Ansøg via link for at sende din ansøgning.

 

Ansættelsessamtaler 18. juni 2020.

 

Om os

Rødovre Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.


Kontakt

Rødovre Kommune - PPR

Tæbyvej 9
2610
Rødovre
Praktisk information
Oprettet:
14-05-2020
Udløber:
07-06-2020
Kviknummer:
LJA-80272293
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed,
Konsulent og rådgivning,
Supervision
Beliggenhed
Lignende job
Slagelse Kommune
Slagelse, Vestsjælland
Frist:
14-08-2020
Aalborg Kommune
Aalborg, Nordjylland
Frist:
05-08-2020