I dag er der 
12
12
 ledige job på Psykologjob.dk
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Frederikshøj

Frederikshøj

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 05-10-2017

Ny leder til skole- og dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj i Vanløse

Ny leder til skole- og dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj i Vanløse

Vil du stå i spidsen for Frederikshøj?

Frederikshøj er en skole- og dagbehandlingsinstitution i Vanløse, der netop har igangsat en omfattende omstilling til en målgruppe med større støttebehov. Institutionen skal samtidigt være med til at udvikle mere fleksible indsatser til børn og unge, som skal inkluderes i folkeskolen.

Institutionen har et klart mål om at gå nye veje i samarbejde med børnene, de unge og deres netværk for sammen at skabe bedre muligheder for selvstændige ungdomsliv og uddannelse. Fokus skal være på samskabelse, medborgerskab, skole/uddannelse/beskæftigelse og nye fællesskaber.

Frederikshøj er i dag kendetegnet ved at være en institution med høj faglighed og stort fokus på skolegang. Der er ansat pædagoger, lærere, psykolog, socialrådgivere og to afdelingsledere m.fl. på institutionen. Det er dette fundament, som den nye leder skal være med til at videreudvikle på.

Målet er, at Frederikshøj fortsat skal være et velfungerende arbejdsfællesskab, hvor medarbejdere og ledelse sætter kvalitet, kerneopgaven og samarbejde med andre højt. Målet er også, at Frederikshøj sammen med de andre dagbehandlingstilbud, resten af CSP (Center for Socialpædagogik og Psykiatri) og BBU (Borgercenter Børn og Unge), myndighed, de unge og deres familier udvikler institutionen i tråd med Tæt på Familien.

Frederikshøjs målgruppe er børn og unge i skolealderen med udsathed og sociale, psykologiske og psykiatriske vanskeligheder. Flere af børnene har ekstrovert adfærd og diagnoser indenfor det psykiatriske område såsom ADHD, autisme og tilknytningsforstyrrelse. Frederikshøj er desuden i gang med at udvikle en ny afdeling til børn og unge med alvorlig ekstrovert adfærd, som kan profitere af en særlig social- og skoleindsats.

Frederikshøj hører organisatorisk til i Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP)/Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Centret består af syv specialiserede dagbehandlings- og døgntilbud for børn og unge med sociale, psykologiske og psykiatriske behandlingsbehov. Yderligere rummer centret en faglig enhed med fagspecialister indenfor det psykiatriske område.

CSP og Frederikshøj er en del af en samarbejdende organisation i udvikling, som hele tiden søger nye veje i opgaveløsningen i tråd med de politiske mål for området. Vi lægger vægt på, at både ledelse og medarbejdere tager ansvar for resultater, udviklingen og samarbejdet i centret og med vores samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på, at nogle opgaver løses bedst ved at bygge bro til andre eller ved at udføre grænsekrydsende ledelse.

Du kan læse mere om Frederikshøj og centret på www.csp.kk.dk

Vi søger en innovativ og fællesskabssøgende leder, som

 • er autentisk, har humor, har et godt overblik og er god til at oversætte og omsætte politiske mål til praksis

 • har en relevant uddannelsesbaggrund. Det kan være en akademisk uddannelse som psykolog eller sociolog i kombination med relevant erfaring eller en lærer- eller socialpædagogisk uddannelse med en relevant efteruddannelse

 • har relevant ledelseserfaring og kan være leder for både skolen og de socialfaglige indsatser

 • har erfaring med at skabe resultater i en politisk styret organisation, hvor udvikling, faglighed, økonomi og lovgivning går hånd i hånd

 • bliver motiveret af at arbejde videre med de udviklingsprojekter, som allerede er igangsat på Frederikshøj og CSP, herunder aktiv brug af Fair Proces og konstruktiv feedback

 • har erfaring med at samle forskellige faggrupper og skabe en fælles forståelse af, at resultater skabes bedst tværfagligt og med udgangspunkt i samarbejdet med barnet, den unge og familie/netværk

 • er dialogsøgende og insisterer på at udøve grænsekrydsende ledelse og være aktiv i udviklingen af hele CSP og BBU og på den måde skabe resultater på tværs i organisationen i samarbejde med ledere og medarbejdere fra andre tilbud i BBU eller fra psykiatrien, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsaktører og andre relevante samarbejdspartnere

 • har erfaring med at bevare roen og overblikket i kritiske situationer med børn og unge

 • har vist i praksis at have en tillidsbaseret, anerkendende og nysgerrig tilgang i sparringen med egen leder, kolleger, afdelingsledere og medarbejdere og herigennem skabe et positivt arbejdsmiljø og god trivsel

 • kan påvise erfaring med, at opgaveløsning og kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med de politiske visioner og fastsatte mål for området

 • finder det naturligt at anvende videnbaserede metoder i praksis

 • udviser højt engagement og trives med, at opgaver kommer i mål

 • er en stærk formidler i både skrift og tale

 • er sikker IT-bruger, herunder Microsoft Office

Vi tilbyder

 • daglig ledelse af en institution med høj faglighed og engagerede medarbejdere fra flere faggrupper. Fokus er på kerneopgaven

 • daglig ledelse af en institution, hvor den politiske vision for området og centerplanen er på vej til at blive indarbejdet

 • daglig ledelse af en institution, hvor der skal udvikles nye indsatser i samarbejde med børnene, de unge, familie/netværk, personalet, andre samarbejdspartnere og civilsamfund

 • et job i et spændende og udviklingsorienteret centerarbejdsfællesskab, hvor vi sammen med vores øvrige kolleger i BBU går nye veje i tråd med lovgivningen, skaber resultater og har høje ambitioner for børnene, de unge og familierne

 • høj grad af indflydelse på den videre udvikling af Frederikshøj og CSP

 • at blive en del af en ambitiøs organisation, hvor der aktivt arbejdes med implementering af Socialforvaltningens ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på, at ledelserne på institutionerne og centerledelsen er teamorienterede, bygger på tillid og tager det nødvendige ansvar

 • et velfungerende center og ditto centerledelse, hvor sammenhængskraften i centret og BBU prioriteres, og opgaver løses på tværs af institutionerne og centerstaben

 • en velfungerende centeradministration, som arbejder for at understøtte institutionerne og har ansvaret for økonomi- og personaleopgaver for hele centret

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Stillingen er normeret til 37 timer om ugen uden fastsat højeste arbejdstid.

Center for Socialpædagogik og Psykiatri indhenter børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i rekrutteringen.

Stillingen forventes besat senest 1. januar 2018.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerchef Frida Henriques Altmann på 2134 6078 eller skoleafdelingsleder Jeanet Bentsen på 3810 1155.

Søg stillingen via nedenstående link senest 19. oktober 2017.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i to runder, første gang i uge 44 og anden runde i uge 45.

Der vil være rekrutteringstest og rekrutteringsinterview inden runde 2.

 

 


Kontakt

Frederikshøj

Primulavej 2
2720
Vanløse
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
05-10-2017
Udløber:
19-10-2017
Kviknummer:
LJA-49922084
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan
Lignende job
CSM Øst
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Frist:
16-03-2018
AS3 Work & care
Vestsjælland
Frist:
15-03-2018