I dag er der 
18
18
 ledige job på Psykologjob.dk
Gem annonce
Ringsted Kommune

Ringsted Kommune

|
Midtsjælland
|
Indrykket 05-07-2021

Kompetenceenheden i Ringsted søger PPR-konsulenter til to barselsvikariater

Kompetenceenheden varetager Ringsted Kommunes PPR-funktion. Vores kerneopgave er at understøtte det gode børneliv og deltagelse i inkluderende læringsfællesskaber som beskrevet i Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik (www.ringsted.dk).

Vi er optaget af at tænke kreativt i samarbejde med familier og samarbejdspartnere for at finde de bedste måder at skabe den gode udvikling i hver enkelt indsats.

Vi arbejder ud fra en systemisk forståelse og vores kernebidrag tager udgangspunkt i praksisnære og samskabende forløb med fokus på tidlig indsats og effekt. Der er stort råderum i opgaverne dog altid med udgangspunkt i at være med til at understøtte barnets perspektiv og mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskabet. Vi arbejder således ud fra et dobbelt perspektiv. Dobbeltheden ses som en grundlæggende relationel og kontekstuel forståelse kombineret med et fokus på det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og interesser. Børn og unge udvikler sig gennem deltagelse i fællesskaber og derfor bør vanskeligheder forstås i relation til de udviklings- og læringsmiljøer, som de er en del af.

Kompetenceenheden er fra august 2021 organiseret i fem nyoprettede distriktsteams. Distriktsteamet indgår i et tæt tværprofessionelt samarbejde med de øvrige kommunale aktører på børne- og undervisningsområdet. Vi har base centralt i Ringsted i gåafstand fra stationen, og vi arbejder to dage om ugen ud fra distriktsteamets lokale placering på en skole.

Kompetenceenhedens medarbejdere er pt. psykologer, talehørekonsulenter, motorikkonsulenter, sprogvejleder, lærer med specialpædagogisk viden, og en konstitueret leder med skoleledelsesbaggrund. Vi er optaget af faglig udvikling, og vi ønsker fortsat at udvide spændvidden i måden, hvorpå vi løser opgaver.

Vi søger en engageret kollega, som har:

  • Cand. psych., cand. pæd. psych. eller anden uddannelse og viden med relevans for PPR-arbejde

  • Lyst til at indgå i et forpligtende og nyetableret teamsamarbejde

  • Overblik, et pragmatisk syn på opgaveløsningen, samt en etisk tilgang og lyst til at bidrage til teamets effektivitet

  • Lyst til at tage del i et kollegialt fællesskab, hvor sparring og gensidig hjælpsomhed er centrale elementer

  • Stærke kommunikationsfærdigheder, både mundtligt og skriftligt

 

De primære opgaver vil i samarbejde med dit team være:

  • Konsultative, praksisnære og samskabende opgaver i dagtilbud og skoler, pædagogisk vejledning, sparring og supervision, ofte i et tværfagligt samarbejde

  • Rådgivning, sparring og vejledning til forældre

  • Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV)

  • Korte samtaleforløb med børn og unge

 

Dine opgaver vil udvikle sig og blive tilpasset dine kompetencer og teamets samlede behov.

Vi tilbyder:

En organisation præget af høj faglighed og et godt sammenhold præget af empati, interesse og humor. Vi har ikke langt fra den gode idé til handling og har tradition for åbenhed og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver. Vi er midt i en forandringsproces med måden, hvorpå vi er placeret i forhold til vores samarbejdspartnere, og du bliver en del af en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med engagement og nærvær.

Som ny kollega bliver du tilknyttet en fast mentor fra dit eget team, der hjælper dig godt i gang med dine opgaver.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Tau Stig Stokholm på telefon: 60 70 61 62.

Ansættelsessamtaler holdes i uge 33

Ansættelsesdato: 1. september 2021 eller snarest derefter.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Ringsted Kommune

Sct. Bendtsgade 1
4100
Ringsted
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
05-07-2021
Udløber:
08-08-2021
Kviknummer:
LJA-82344422
Jobtype:
Fuldtid
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Region Sjælland, Slagelse Sygehus
Slagelse, Vestsjælland
Frist:
05-08-2021
Røde Kors
Nordsjælland
Frist:
16-08-2021